Wzrost wyników oraz rekordowy portfel zamówień

W III kwartale 2022 r. skonsolidowane przychody ELEKTROTIM wyniosły 143 mln zł, to 13,9 mln zł wyniku EBITDA. Narastająco po trzech kwartałach 2022 r. przychody Grupy wzrosły r/r o 45,7 % do 271,9 mln zł. Po III kwartale zysk EBITDA wynosi 11,5 mln zł (+11,9 %), a zysk netto to 6,4 mln zł (+82,7 %). Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 23,2 mln zł (-4,25 mln zł w 2021 r.). Portfel zamówień to prawie 711 mln zł.

Raport dostępny na:

https://elektrotim.pl/resources/document/Raporty/Raporty_PL/RAPORT-2022-KWARTALNY-III-2022/Grupa-ELEKTROTIM-raport-za-III-kwartal-2022-sig-sig-sig-sig.pdf