Oferta

Produkty dostępne w ofercie ELEKTROTIM S.A. są oferowane przez pięć pionów: Pion Przemysłu i Wytwarzania, Pion Utrzymania, Pion Specjalny, Pion Dystrybucji oraz Pion Trakcji.

FILM KORPORACYJNY ELEKTROTIM S.A.

Poniżej szczegółowy podział produktów pomiędzy pionami: