Oferta

Produkty dostępne w ofercie ELEKTROTIM S.A. są oferowane przez trzy piony: Pion Instalacji, Pion Utrzymania oraz Pion Sieci. Poniżej szczegółowy podział produktów pomiędzy pionami: 

 

 INSTALACJEUTRZYMANIESIECI

 

PROJEKTY 

 

PROJEKTY

 

PROJEKTY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 

INŻYNIERIA RUCHU

DROGOWEGO

            LINIE WYSOKICH NAPIĘĆ

ROZDZIELNICE

           

                SYGNALIZACJA                

 I OŚWIETLENIE

          SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

 

AUTOMATYKA BUDYNKOWA

 

SIECI KOMUNALNE

     

STACJE  ELEKTROENERGETYCZNE

 

SYSTEMY LOTNISKOWE

 

UTRZYMANIE OBIEKTÓW 

 

SIECI TELETECHNICZNE

 

SYSTEMY NISKOPRĄDOWE

 

 

SERWIS SIECI

 

SERWIS INSTALACJI