Podpisanie umowy ze Strażą Graniczną na kwotę 279,2 MLN PLN

W dniu 31.01.2024 r. ELEKTROTIM S.A. jako Lider konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM S.A. – Lider konsorcjum oraz OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o. z/s w Gdańsku – Członek konsorcjum (spółka z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM), zawarła ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie umowę na „Budowę zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią na odcinku rzeki Bug w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej”. Przedmiotem umowy jest realizacja prac polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem i elementami pomocniczymi w ramach bariery elektronicznej o długości ok. 172 km na rzece Bug. Wartość kontraktu brutto to: 279.210.000,00 PLN, netto to: 227.000.000,00 PLN