Jubileusz 25 - lecia ELEKTROTIM S.A.

13 listopada 1998 roku nastąpiło zawiązanie Spółki ELEKTROTIM przez TIM S.A. i dwanaście osób fizycznych. Od 1 stycznia 1999 roku Spółka rozpoczęła swoją działalność.

Od 25 lat ELKTROTIM S.A. rozwija wachlarz swoich usług sprzedając produkty na rynku budownictwa ogólnego, elektroenergetycznego, przemysłowego oraz wojskowego. Spółka podejmuje się realizacji różnorodnych zadań, wykonuje między innymi: projekty instalacji budowlanych, prefabrykację rozdzielnic, instalacje i sieci elektryczne i energetyczne. Oferuje również produkty związane z inżynierią ruchu drogowego, sieci komunalne, systemy lotniskowe, systemy bezpieczeństwa oraz zasilania sieci trakcyjnej.