Aktualności

1101.2023

Daty publikacji wyników oraz konferencji w roku 2023

ELEKTROTIM S.A. informuje o datach zaplanowanych publikacji raportów okresowych oraz konferencji w 2023 roku

Więcej
0401.2023

ELEKTROTIM patrzy z optymizmem w przyszłość!

Zapraszamy do lektury wywiadu z Prezesem Zarządu Panem Arturem Więznowskim

Więcej
1412.2022

Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W dniu 14 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Artura Więznowskiego na Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Więcej
0912.2022

Rekomendacja zakupu akcji ELEKTROTIM z DM BDM

Dom Maklerski BDM zmienił rekomendację dla akcji ELEKTROTIM S.A. z "TRZYMAJ" na "AKUMULUJ" I podniósł cenę docelową dla akcji z 6,79 zł do 8,17 zł

Więcej
1711.2022

Wzrost wyników oraz rekordowy portfel zamówień

Znaczący wzrost wyników po III kwartale 2022 r. oraz rekordowy portfel zamówień

Więcej
2505.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r.

Więcej
2403.2022

ELEKTROTIM podpisał umowę ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej.

Więcej
2511.2021

Nagroda "Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca"

ELEKTROTIM S.A. otrzymał nagrodę za zaangażowanie we wprowadzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych wśród pracowników spółki.

Więcej
0610.2021

ELEKTROTIM opublikował skonsolidowane wyniki za I półrocze 2021 roku

Skonsolidowane przychody ELEKTROTIM wzrosły w I półroczu do blisko 130 mln zł, czyli o 27% rok do roku.

Więcej
2308.2021

ELEKTROTIM S.A. otrzymał rekomendację "KUPUJ"

Rekomendacja Domu Maklerskiego BDM S.A. dotycząca zakupu akcji ELEKTROTIM S.A. została sporządzona na podstawie analizy Spółki w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Więcej
2804.2020

ELEKTROTIM S.A. na liście przedsiębiorstw kluczowych dla zachowania bezpieczeństwa państwa

Spółka ELEKTROTIM znalazła się na liście Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Więcej
2404.2020

Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Ariusza Bobera na Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Więcej