Aktualności

3101.2024

Podpisanie umowy ze Strażą Graniczną na kwotę 279,2 MLN PLN

Umowa dotyczy budowy zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią na odcinku rzeki Bug w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.

Więcej
2401.2024

Podpisanie umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

Umowa dotyczy budowy linii kablowej 110 kV pomiędzy R-101 GPZ Walecznych – R-107 GPZ Kurkowa” we Wrocławiu.

Więcej
1101.2024

Daty publikacji wyników oraz konferencji w roku 2024

ELEKTROTIM S.A. informuje o datach zaplanowanych publikacji raportów okresowych oraz konferencji w 2024 roku

Więcej
2812.2023

Podpisanie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej 35

Więcej
1311.2023

Jubileusz 25 - lecia ELEKTROTIM S.A.

W dniu 13 listopada 1998 r. nastąpiło zawiązanie Spółki Akcyjnej ELEKTROTIM przez TIM S.A. i dwanaście osób fizycznych.

Więcej
1409.2023

Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

ELEKTROTIM S.A. informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r. na dzień 20.09.2023 r.

Więcej
2006.2023

Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczyło w dniu 20 czerwca 2023 roku na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 14.974.513,50 PLN

Więcej
1905.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku o godz.10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8

Więcej
3103.2023

Strategia ELEKTROTIM S.A. na lata 2023 - 2025

W dniu 31 marca 2023 r. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. zatwierdziła nową strategię na lata 2023-2025

Więcej
0401.2023

ELEKTROTIM patrzy z optymizmem w przyszłość!

Zapraszamy do lektury wywiadu z Prezesem Zarządu Panem Arturem Więznowskim

Więcej
1412.2022

Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W dniu 14 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Artura Więznowskiego na Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Więcej
0912.2022

Rekomendacja zakupu akcji ELEKTROTIM z DM BDM

Dom Maklerski BDM zmienił rekomendację dla akcji ELEKTROTIM S.A. z "TRZYMAJ" na "AKUMULUJ" I podniósł cenę docelową dla akcji z 6,79 zł do 8,17 zł

Więcej