Relacje inwestorskie

 • 2404.2024
  Raport nr 14/2024

  Rekomendacja podziału zysku ELEKTROTIM S.A. za 2023 rok

 • 2304.2024
  Raport nr 13/2024

  Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla spółek zależnych z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 2703.2024
  Raport nr 12/2024

  Sprzedaż akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

 • 3112.2023
  Skonsolidowany raport roczny ELEKTROTIM S.A. za rok 2023

  Skonsolidowany raport roczny ELEKTROTIM S.A. za rok 2023

 • 3112.2023
  Jednostkowy raport roczny ELEKTROTIM S.A. za rok 2023

  Jednostkowy raport roczny ELEKTROTIM S.A. za rok 2023

 • 2211.2023
  Skonsolidowany raport kwartalny GRUPY ELEKTROTIM za III kwartał 2023

  Skonsolidowany raport kwartalny GRUPY ELEKTROTIM za III kwartał 2023

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego