Referencje

Spółka ELEKTROTIM S.A. oferuje szeroki zakres produktów, które wymagają zarówno kompetencji technicznych jak i organizacyjnych. Korzyści proponowane naszym klientom to wysoki profesjonalizm naszych pracowników, pomoc na każdym z etapów realizacji inwestycji, najwyższa jakość oferowanych produktów, solidność, elastyczność oraz innowacyjność. Podejmujemy się zadań skomplikowanych, w których wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych pracowników.

 

TEMAT REALIZACJIZLECENIODAWCAREFERENCJA

Odtworzenie  podstawowych zespołów prostownikowych ZP-1, ZP-3, ZP-4, ZP-6 wraz z transformatorami na  Wydziale Elektrorafinacji Miedzi w Hucie Miedzi  "Legnica".

 KGHM ZANAM S.A.

Modernizacja budynku WZSOZ w zakresie termomodernizacji, przystosowania dla potrzeb opieki koordynowanej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - instalacje elektryczne  i teletechniczne.

    Berger Bau Polska         Sp. z o.o.

Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 5, 36, 94 na terenie Rejonu w Wołowie z podziałem na zadania: Zadanie nr 5 - prace elektro-energetyczne.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Linia kablowa 110 kV oraz budowa stacji GPO w celu zasilenia zakładu produkcji separatorów do akumulatorów w Dąbrowie Górniczej

SK hi-tech battery materials Poland Sp. z o.o.  

Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.

Polskie Sieci  Elektroenenergetyczne S.A w Bydgoszczy

Rozbudowa stacji 110/20 kV Przybków w Legnicy.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłoczonej z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

pdf

Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej - budowa kanalizacji deszczowej w drodze 5KD.

 Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. pdf

Przebudowa ujęcia wody w Leśnicy - Etap III wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 MPWiK S.A. we Wrocławiu

pdf

Przebudowa układu drogowego wraz z organizacją ruchu w celu obsługi komunikacyjnej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami na terenie dawnego Browaru Piastowskiego.

Archicom Sp. z o.o.

pdf

Zaprojektowanie i wybudowanie Obwodu Utrzymania Drogi Lubin-Zachód.

 Berger Bau Polska Sp. z o.o. pdf

Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skoczków z wykorzystaniem technologii LED

 Urząd Miejski w Skoczkowie

Wykonanie iluminacji świątecznej we Wrocławiu w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020.

 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu  

Skablowanie dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV S-149/S-150 przy ul. Popowickiej we Wrocławiu w celu uwolnienia działek pod planowane inwestycje.

Port Popowice Sp. z o.o. Sp. K.

Skablowanie trzech dwutorowych napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV S-161/S, S-163/S i S-165/S-166 przy ulicy Gnieźnieńskiej we Wrocławiu w celu uwolnienia działki pod planowane inwestycje.

 Lokum Developer  

Wymiana rozdzielnic RNN-1.10.1 500 V, RNN -1.12.1/1 500V, w ramach zadania: "Wymiana rozdzielń średniego i niskiego napięcia w Rejonie ZWR Rudna; JGZW/TP/18/51998".

 KGHM Polska Miedź S.A.

Dostosowanie linii 110 kV relacji Stalowa Wola-Sandomierz do temperatury prac przewodów fazowych +80 C

 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

Dostawa, montaż i wykonanie połączeń 28 polowej dwusekcyjnej rozdzielnicy 20kV izolacji powietrznej z układem  automatyki SZR, dostawa i montaż telemechaniki stacji, dostawa i montaż urządzeń IP, wykonanie łączności przewodowej i bezprzewodowej, wykonanie nowych podejść kablowych 20 kV do rozdzielni SN, wykonanie zagospodarowania terenu.

 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych

Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w ciągu drogi nr 3 w miejscowości Jawor.

 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Legnica
 

Prace projektowe i montażowe dla branży elektrycznej na potrzeby inwestycji pt. "Budowa VI i VII elektrolizera".

PCC Rokita S.A.  

Dostawa stacji transformatorowej 20/0,4kV w ramach zadania przebudowy stacji transformatorowej 20/0,4kV, Wrocław ul. Gazowa 3.

 GAZ-SYSTEM S.A.  Oddział Wrocław  

Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania świetlnego systemu podejścia precyzyjnego na kierunku Portu Lotniczego Poznań - Ławica do wymogów kategorii II EASA.

Port Lotniczy Poznań-Ławica

 

Prace eksploatacyjne na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

Budowa parkingu "Parkuj i jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Kosmonautów - Boguszowska we Wrocławiu zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.