Rekomendacja zakupu akcji ELEKTROTIM z DM BDM

Analitycy Domu Maklerskiego BDM S.A. podtrzymali rekomendację KUPUJ dla ELEKTROTIM S.A. i podwyższyli cenę docelową z 10,2 zł do 11 zł za akcję. Raport DM BDM został przygotowany na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0, którego ELEKTROTIM S.A. jest beneficjentem. Program polega na przygotowywaniu przed Dom Maklerski raportów analitycznych zakwalifikowanych spółek z rynku głównego GPW i New Connect. Obecna edycja programu obejmuje 65 spółek.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem ELEKTROTIM S.A. przygotowanym przez Dom Maklerski BDM S.A.