Profil spółki

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym filmem ELEKTROTIM S.A., w którym znajdziecie Państwo informacje o spółce oraz przykłady naszych realizacji.

ELEKTROTIM jest spółką akcyjną, która rozpoczęła działalność w dniu 13 listopada 1998 roku. Wrocławska firma od 25 lat sprzedaje swoje produkty na rynku budownictwa ogólnego, elektroenergetycznego, przemysłowego, oraz wojskowego. Spółka zajmuje czołową pozycję wśród polskich firm elektroinstalacyjnych.

Akcje Spółki notowane są od kwietnia 2007 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność ELEKTROTIM S.A. jest podzielona pomiędzy pięć pionów, które oferują produkty na rynkach: wojskowym, energetycznym, przemysłowym, drogowym i trakcyjnym.

Spółka podejmuje się realizacji różnorodnych zadań, od projektów przez wykonawstwo, aż po serwis. Wykonuje projekty instalacji budowlanych, przez wykonawstwo instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych, produkcję rozdzielnic elektrycznych. Oferuje również produkty związane z inżynierią ruchu drogowego, aż po zarządzanie złożonymi, wielobranżowymi projektami.

Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. ELEKTROTIM S.A. udziela wsparcia rzeczowego i finansowego w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sportu.

Firma oferuje następujące grupy produktowe:

 • instalacje i sieci elektryczne,
 • zarządzanie inwestycjami drogowymi,
 • zarządzanie inwestycjami kubaturowymi,
 • integracja systemów bezpieczeństwa
 • linie wysokich napięć,
 • stacje elektroenergetyczne,
 • rozdzielnice elektryczne,
 • inżynierię ruchu drogowego,
 • instalacje słaboprądowe,
 • projekty budowlane i wykonawcze,
 • sieci teletechniczne,
 • sieci sanitarne,
 • automatyka przemysłowa,
 • automatyka elektroenergetyczna,
 • serwis sygnalizacji i oświetlenia,
 • serwis elektryki i automatyki
 • zasilanie sieci trakcyjnej,
 • magazyny energii.

Misja:

Zapewniamy bezpieczeństwo działalności naszym Partnerom, dostarczając optymalne, kosztowo efektywne i innowacyjnie rozwiązania w oparciu o najnowsze technologie.

Wizja:

GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTROTIM umacnia pozycję rynkową oraz jest wiodącym dostawcą inżynierskich rozwiązań wybranych usług elektroenergetycznych i systemów bezpieczeństwa w modelu EPCM (zarządzania projektami).

Hasło:

Twoje BEZPIECZEŃSTWO to MY

Spółka działa zgodnie z określonymi zasadami etycznymi zamieszczonymi w Kodeksie Elektrotim S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ELEKTROTIM S.A., w tym zasady etyczne, wartości oraz polityka antykorupcyjna