Grupa kapitałowa

Od 2007 roku trwa proces tworzenia Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

 Aktualnie w jej skład wchodzą dwie firmy:

  • ELEKTROTIM S.A.
  • OSTOYA - DATASYSTEM Sp. z o.o.

 OSTOYA - DataSystem Sp. z o.o.

Prezes Zarządu - Andrzej Zagórski

OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o.

ul. Kartuska 462
80-298 Gdańsk

tel: (58) 522-00-81
fax: (58) 522-00-82

 

ZEUS S.A.

Zarząd spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 27.03.2024 r. zawarł z podmiotem niepowiązanym z Grupą Kapitałową ELKTROTIM umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej ZEUS S.A. Raport bieżący nr 12/2024

Informacja od spółki ZEUS S.A. z/s w Pruszczu Gdańskim o złożeniu wniosku o upadłość - Raport bieżący nr 29/2023

Prezes Zarządu - Leszek Bartnicki

ZEUS S.A.
ul. Obrońców Westerplatte 1
83-000 Pruszcz Gdański

Sekretariat:

Tel. (+ 48) 58 304 40 11

Tel: (+ 48) 58 304 40 10

Fax: (+ 48) 58 304 40 19


e-mail: biuro@zeus.pl

www.zeus.pl

 

W dniu 12 grudnia 2022 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. sprzedała wszystkie akcje spółki zależnej PROCOM SYSTEM S.A. z/s we Wrocławiu, których była właścicielem.

Spółka PROCOM SYSTEM S.A. była pierwszym podmiotem, której akcje zostały zakupione za środki pozyskane z publicznej emisji akcji ELEKTROTIM S.A. serii D w roku 2007. Transakcja zakupu 100% akcji PROCOM SYSTEM S.A. (wtedy „Przedsiębiorstwa Projektowania i Usług PROCOM-system” S.A.) miała miejsce 30.04.2007 r., tuż po debiucie akcji ELEKTROTIM na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegóły dotyczące transakcji dostępne są w raporcie bieżącym nr 33/2022, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 12.12.2022 r.

***

Spółka ELTRAKO, do dnia 2 stycznia 2019 roku wchodząca w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM, została połączona z ELEKTROTIM S.A. Działalność ELTRAKO jest kontynuowana w Pionie Dystrybucji ELEKTROTIM S.A. w Zakładzie Sieci Gliwice.

Zakład Sieci Gliwice

Dyrektor Zakładu Sieci Gliwice

Adrian Przybycin

Tel. kom.: (+48) 795 400 972

e-mail: adrian.przybycin@elektrotim.pl

 Dane adresowe:

Zakład Sieci Gliwice

ul. Cmentarna 22

44-103 Gliwice

 ***

Spółka MAWILUX, do dnia 28.02.2018 wchodząca w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM, została połączona z ELEKTROTIM S.A. Działalność MAWILUX jest kontynuowana w Pionie Specjalnym ELEKTROTIM S.A. w Zakładzie Systemów Lotniskowych.

Zakład Systemów Lotniskowych

Dyrektor Zakładu Systemów Lotniskowych 

Jan Sudomir

Tel. (+48) 22 250 24 00

Tel.kom. (+48) 722 333 328

E-mail: jan.sudomir@elektrotim.pl

Dane adresowe: 

ul. Grudzi 23, 05-090 Łady, Raszyn

Tel. (+48) 22 250 24 00

Fax: (+48) 22 349 20 99