ELEKTROTIM S.A. Liderem Transformacji Energetycznej

W dniu 20 marca 2024r. ELEKTROTIM S.A. został uhonorowany tytułem Lidera Transformacji Energetycznej podczas Gali Polskiego Kongresu Klimatycznego. Przedmiotem nagrodzonego projektu jest zaprojektowanie, budowa i uruchomienie mobilnego i autonomicznego magazynu energii, którego zadaniem jest zasilanie odcinka trakcji miejskiej w sposób umożliwiający normalny ruch pojazdów szynowych, eliminując konieczność budowy stacjonarnej podstacji trakcyjnej.

Twórcami i inicjatorami rozwiązania są Dyrektor Pionu Trakcji: Dariusz Antos oraz Dyrektor ds. Realizacji: Zbigniew Bartnicki przy pełnym zaangażowaniu zespołu realizacji.   

Dariusz Antos – Dyrektor Pionu Trakcji ELEKTROTIM S.A. - ekspert i menedżer branży energetycznej z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie strategii, rozwoju inwestycji, biznesu i prowadzeniu skutecznych multidyscyplinarnych zespołów"Rozpoczęcie prac nad opracowaniem idei projektu zbiegło się w czasie z naszym zaangażowaniem w opracowanie Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2023 – 2025. Projekt ten precyzyjnie wpisuje się z założenia strategiczne, które obligują ELEKTROTIM S.A. do uzyskania pozycji lidera wdrożeń w procesie transformacji energetycznej. Nasze doświadczenie w obszarze zarządzania projektami oraz kapitał ludzki i jego kompetencje dają nam podstawy do podejmowania wyzwań w obszarze wdrożenia innowacji. Naszą ideą kreowania rozwiązań innowacyjnych są dziedziny technologii i procesów. Nie jesteśmy przedsiębiorstwem produkującym komponenty, natomiast nasze umiejętności związane z zarządzaniem procesowym i projektowaniem pozwalają nam patrzeć na zagadnienie w szerokiej perspektywie. Taki sposób działania i użytkowania kompetencji pozwala nam budować alternatywne modele wykorzystania dostępnych na rynku technologii."

Zbigniew Bartnicki – Dyrektor ds. Realizacji ELEKTROTIM S.A. - menadżer zarządzający projektami, posiada wieloletnie doświadczenie jako konstruktor i projektant urządzeń - "Ideą projektu było jak najszersze wykorzystanie dostępnych zasobów układu sieci trakcyjnej i stworzenie rozwiązania działającego wyłącznie z wykorzystaniem możliwie najszerszej synergii między konstruowanym urządzeniem a samą siecią trakcji miejskiej. Założyliśmy sobie, że celem strategicznym naszego projektu będzie wyeliminowanie konieczności budowy infrastruktury zasilającej podstacji trakcyjnej w końcowym odcinku linii tramwajowej. Możliwość prowadzenia normalnego ruchu pojazdów w takich warunkach jest zapewniona z uwagi na fakt, że magazyn energii zasilany jest z trakcji 660VDC, w czasie gdy ruch pojazdów szynowych nie odbywa się. Z chwilą pojawienia się pojazdów zbudowane przez nas urządzenie włącza się automatycznie (znaczący wzrost zapotrzebowania na energię w końcowym, niezasilanym odcinku linii) i zapewnia parametry sieci wymagane do prowadzenia normalnego ruchu. Dodatkowo w tym czasie energia zasobnika uzupełniana jest w trybie automatycznym z wykorzystaniem rekuperacji energii podczas hamowania pojazdów."

Nasz projekt jest w skali mikro obrazem właściwej drogi transformacji energetycznej: gospodarowanie energią powinno odbywać się optymalnym zasobem, oszczędnie i z wykorzystaniem wszelkich zidentyfikowanych synergii układu.