KRWIODAWSTWO

ELEKTROTIM S.A. bierze udział w ogólnopolskiej akcji na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa i Transplantacji

ELEKTROTIM S.A. bierze udział w ogólnopolskiej akcji na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa i Transplantacji w ramach kampanii społecznej Krewniacy. Kampania prowadzona jest przez Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi. Hasło przewodnie akcji brzmi: „Obdaruj sobą Innych”.

 

 

Głównym założeniem promocji Transplantacji tuż przy propagowaniu Honorowego Krwiodawstwa w ramach jednej kampanii Krewniacy, jest wykorzystanie powszechnej społecznej akceptacji Honorowego Krwiodawstwa, by Transplantacje znalazły zrozumienie i akceptację społeczną.

Celem akcji jest także rozpowszechnienie kart Oświadczenie Woli. Każda osoba dorosła podpisująca kartę Oświadczenie Woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia, daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie karty Oświadczenie Woli ułatwia bliskim oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej w ten sposób woli. Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować!

Pobierz Twoją kartę Oświadczenie Woli.

Akcja prowadzona jest przy pomocy 450 billboardów, które są eksponowane przez różne instytucje i organizacje w całym kraju. Zadaniem każdego z partnerów jest wywieszenie billboardu i eksponowanie go, przez co najmniej miesiąc. Po upływie tego czasu każdy uczestnik zobowiązuje się znaleźć inną instytucję, która zgodzi się wywiesić billboard w nowym miejscu i po kolejnym miesiącu ekspozycji - przekazać kolejnej. Wraz z billboardem rozprowadzane są karty Oświadczenie Woli przeznaczone dla pracowników instytucji biorących udział w akcji.

Więcej informacji o akcji znajdą Państwo na stronie: www.transplantacje.org.