ELEKTROTIM SZKOŁOM

 

Program "ELEKTROTIM SZKOŁOM" - jest to autorski program zainicjowany w październiku 2007r., skierowany w początkowej fazie do uczniów szkół średnich z Wrocławia obecnie rozszerzony o szkoły z terenu całej Polski. Głównym celem działań jest stworzenie młodzieży szans na zdobycie wyższych kompetencji zawodowych oraz ułatwienie jej odnalezienie się na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Pierwszym etapem działań była diagnoza potrzeb w szkołach. Kierując się opiniami uczniów i nauczycieli, podjęta została decyzja o realizacji następujących inicjatyw:

  • Konkursu dla uczniów, „ELEKTRYZUJĄCA PASJA",
  • Praktyk zawodowych i staży dla uczniów i absolwentów,
  • Spotkań z pracodawcą w szkole oraz ,,drzwi otwartych” w firmie,
  • Przekazania sprzętu elektronicznego i elektrycznego do szkolnych pracowni zawodowych.

 

Niech moc będzie z Wami!