Raporty bieżące

 • 2907.2020
  Raport nr 38/2020

  Rejestracja przez sąd zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

 • 2907.2020
  Raport nr 37/2020

  Informacja o zawarciu umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

 • 2807.2020
  Raport nr 36/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.07.2020 roku

 • 2807.2020
  Raport nr 35/2020

  Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 2807.2020
  Raport nr 34/2020

  Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 2807.2020
  Raport nr 33/2020

  Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 28 lipca 2020 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

 • 2107.2020
  Raport nr 32/2020

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 2107.2020
  Raport nr 31/2020

  Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 1707.2020
  Raport nr 30/2020

  Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 1507.2020
  Raport nr 29/2020

  Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.