Raporty bieżące

 • 2604.2024
  Raport nr 15/2024

  Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

 • 2404.2024
  Raport nr 14/2024

  Rekomendacja podziału zysku ELEKTROTIM S.A. za 2023 rok

 • 2304.2024
  Raport nr 13/2024

  Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla spółek zależnych z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 2703.2024
  Raport nr 12/2024

  Sprzedaż akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

 • 1503.2024
  Raport nr 11/2024

  Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 1503.2024
  Raport nr 10/2024

  Informacja o zawarciu umów z TAURON Nowe Technologie S.A.

 • 2102.2024
  Raport nr 9/2024

  Informacja o zawarciu umowy z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

 • 1902.2024
  Raport nr 8/2024

  Informacja o zawarciu umowy limitu kredytu wielocelowego z PKO BP S.A.

 • 1502.2024
  Raport nr 7/2024

  Informacja o zawarciu umowy z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

 • 1402.2024
  Raport nr 6/2024

  Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez TAURON Nowe Technologie S.A.