INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Informacja o realizowanej strategii podatkowej jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym Spółka zobowiązana jest do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej ELEKTROTIM S.A. za 2022 rok