Dywidenda

Nadrzędnym celem Zarządu ELEKTROTIM S.A. jest wzrost satysfakcji Akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki, budowania ich majątku poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, długofalowej i stabilnej polityki dywidend.

W dniu 31 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła „Politykę wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025” przyjętą przez Zarząd Spółki.

POLITYKA WYPŁATY DYWIDENDY NA LATA 2023 - 2025

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.983.009 akcji.

Wypłaty dywidendy przez ELEKTROTIM S.A. w latach 2008 - 2017 

Stopa dywidendy w latach 2008-2017 

Informacje na temat wypłaconych dywidend w latach 2011 -2023:

    Dywidenda dla Akcjonariuszy 2023 (raport bieżący nr 22-2023)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2017 (raport bieżący nr 17-2017)

     Dywidenda dla Akcjonariuszy 2016 (raport bieżący nr 21-2016)

     Dywidenda dla Akcjonariuszy 2015 (raport bieżący nr 33-2015)

     Dywidenda dla Akcjonariuszy 2014 (raport bieżący nr 15-2014)

     Dywidenda dla Akcjonariuszy 2013 (raport bieżący nr 17-2013)

     Dywidenda dla Akcjonariuszy 2012 (raport bieżący nr 13-2012)

     Dywidenda dla Akcjonariuszy 2011 (raport bieżący nr 15-2011)