Linie wysokich napięć

ELEKTROTIM S.A. zajmuję się modernizacją i budową linii kablowych i napowietrznych WN.

Przykładowe realizacje z wyżej wymienionego zakresu:

  1. Modernizacja fragmentu linii 110kV relacji KONRAD – CHOJNÓW S-429 dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy;
  2. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV, S-152 relacji Leśnica – Środa Śląska dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu;
  3. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV, S-170 relacji Leśnica – Wrocław Zachód dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
  4. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV, S-121a/125b (odgałęzienie od linii S-121 i 125 do R-101 Walecznych) dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddziała w Legnicy
  5. Wymiana izolatorów na linii 110kV, S-132 relacji Miłoszyce – Jelcz dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddziała we Wrocławiu.

 

Dyrektor Zakładu Linii Wysokich Napięć                                                                                                                                       

Pawel Trzęsicki

Tel. ( +48 71) 38 82 414

Tel. kom.: ( +48) 697 400 414

e-mail: pawel.trzesicki@elektrotim.pl