UTRZYMANIE

W ramach działalności Pionu Utrzymania ELEKTROTIM S.A. zajmuje się projektowaniem, budową oraz eksploatacją infrastruktury drogowej, świadczy usługi z zakresu projektowania i budowy sygnalizacji i oświetlenia drogowego oraz modernizacji sieci sanitarnych. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej, instalacji elektrycznych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz utrzymania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Ruchem.

Dyrektor Pionu Utrzymania

Piotr Grzegorczyk 

Tel.: (+48 71) 38 82 436

Tel. kom. ( + 48) 697 400 410

e-mail: piotr.grzegorczyk@elektrotim.pl

 

Dyrektor Handlowy Pionu Utrzymania

Krzysztof Jonik

Tel.: ( +48 71) 38 82 721

Tel. kom.: ( +48) 722 201 504 

e-mail: krzysztof.jonik@elektrotim.pl