Rozdzielnice

W skład Pionu Przemysłu i Wytwarzania wchodzi Zakład Produkcji, który oferuje produkcję i prefabrykację rozdzielnic elektrycznych SN i nn na licencji Schneider Electric i EATON Moeller oraz innych partnerów Spółki.

W grupie produktowej rozdzielnice elektryczne Spółka oferuje:

  • rozdzielnice nn MCC typu OKKEN 
  • rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu PRISMA 
  • rozdzielnice typu X-ENERGY 
  • szafy oświetlenia ulicznego typu SOT,
  • tablice licznikowe.
  • rozdzielnice nn w obudowie uniwersalnej
  • szafy sterownicze
  • baterie kondensatorowe
  • stacje transformatorowe SN i nn

 

Dyrektor Zakładu Produkcji

Jerzy Sobieraj

Tel. kom.: (+48) 697 400 421

e-mail: jerzy.sobieraj@elektrotim.pl