Relacje inwestorskie

 • 1206.2019
  Raport nr 10/2019

  Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 11.06.2019r.

 • 1106.2019
  Raport nr 9/2019

  Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 1106.2019
  Raport nr 8/2019

  Treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2019r.

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego