Relacje inwestorskie

 • 0811.2019
  Raport nr 37/2019

  Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A.  w zakresie limitu kredytu wielocelowego

 • 0511.2019
  Raport nr 36/2019

  Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 3110.2019
  Raport nr 35/2019

  Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. ze skutkiem na dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego