Relacje inwestorskie

 • 1701.2019
  Raport nr 2/2019

  Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2019

 • 0201.2019
  Raport nr 1/2019

  Informacja o połączeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z Eltrako Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

 • 1311.2018
  Raport nr 40/2018

  Zatwierdzenie Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022

Akcjonariat

Notowania giełdowe

Aktualności

Instytucje rynku
kapitałowego