elektrotim-logo

Grupa kapitałowa

 Od 2007 roku trwa proces tworzenia Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

 W jej skład wchodzi aktualnie sześć firm:

  • ELEKTROTIM S.A.
  • PROCOM SYSTEM S.A.
  • MAWILUX S.A.
  • ZEUS S.A.
  • ELTRAKO Sp. z o.o.
  • OSTOYA - DATASYSTEM Sp. z o.o.