Kogo szukamy?

ELEKTROTIM S.A. jest spółką obecną na rynku inwestycji budowlanych od 1999 roku. Realizujemy inwestycje w wielu branżach, m.in.: elektroenergetycznej, przemysłowej, wojskowej, transportowej, ochrony środowiska. W związku z dynamicznym rozwojem Spółki oraz wzmocnieniem kadry pracowników, obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na następujące stanowiska:

DYREKTOR HANDLOWY REGIONU W PIONIE PRZEMYSŁU I WYTWARZANIA (Wrocław, Warszawa, Gdańsk)

LIDER ZESPOŁU KSIĘGOWEGO. SAMODZIELNY KSIĘGOWY / KSIĘGOWA (Wrocław)

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH (Wrocław, Gliwice)

KIEROWNIK ROBÓT (Wrocław, Łady)

KONSERWATOR OŚWIETLENIA DROGOWEG0 (Legnica)

INŻYNIER BUDOWY (woj. dolnośląskie)

INŻYNIER BUDOWY (Gliwice)

KOSZTORYSANT (Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Gliwice)

ELEKTROMONTER (woj. dolnośląskie)

ELEKTROMONTER (Gliwice)

INŻYNIER BUDOWY - SPECJALNOŚĆ: SIECI SANITARNE (woj. dolnośląskie)

POMOCNIK MONTERA INSTALACJI - SIECI SANITARNE (woj. dolnośląskie)

Aplikacje: list motywacyjny i CV w języku polskim prosimy przesłać na adres:

ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8 , 54-156 Wrocław, lub e-mail: kadry@elektrotim.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ELEKTROTIM S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ELEKTROTIM S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)) – dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji prowadzonej przez ELEKTROTIM S.A. na wybrane stanowisko;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kadry@elektrotim.pl 
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wybrane stanowisko;