Daty publikacji wyników oraz konferencji w roku 2020

Spółka ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku oraz terminy organizacji konferencji prasowych w Warszawie:

                                                             Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

                                                       

                                                        Data publikacji raportu        Data organizacji konferencji prasowej

a)     za I. kwartał 2020                       05.05.2020 rok                            07.05.2020 rok (w formie telekonferencji)* 

b)     za III. kwartał 2020                     19.11.2020 rok                          20.11.2020 rok (w formie telekonferencji)*

 

 

                                             Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2020 roku:

                                                          Data publikacji raportu        Data organizacji konferencji prasowej 

                                                          28.08.2020 rok                           18.09.2020 rok (w formie telekonferencji)*

      

 

                                                                                    Raporty roczne:

                                                         Data publikacji raportu        Data organizacji konferencji prasowej

                                                                a)     Jednostkowy raport roczny za rok 2019:    

                                                          30.04.2020 rok                           07.05.2020 rok (w formie telekonferencji)*

                                                                b)     Skonsolidowany raport roczny za rok 2019:

                                                        30.04.2020 rok                           07.05.2020 rok (w formie telekonferencji)*

 

*Z powodu epidemii koronawirusa konferencje w 2020 roku są organizowane w formie telekonferencji.

 Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt z obsługującą ELEKTROTIM S.A. agencją PR:

MakMedia Group

ul. Bukowińska 22 | 02-703 Warszawa                                                                                                                                          

Pan Grzegorz Grelo                                                                                                                                                                     

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

tel.: +48 600 450 074                                                                                                                                                                 

e-mail: makmedia@makmedia.pl