Rozdzielnice

ELEKTROTIM S.A. zajmuje się produkcją rozdzielnic elektrycznych SN i nn na licencji Schneider Electric i EATON Moeller oraz innych partnerów Spółki.

W grupie produktowej rozdzielnice elektryczne Spółka oferuje:

  • rozdzielnice nn MCC typu OKKEN (650 kB/.pdf),
  • rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu PRISMA (470 kB/.pdf),
  • rozdzielnice typu X-ENERGY 
  • szafy oświetlenia ulicznego typu SOT,
  • tablice licznikowe.
  • rozdzielnice nn w obudowie uniwersalnej
  • szafy sterownicze
  • baterie kondensatorowe
  • stacje transformatorowe SN i nn

Wymienione produkty są oferowane przez Zakład Produkcji.

Kontakt

Dyrektor Zakładu Produkcji

Arkadiusz Bancarzewski

Tel.: ( +48 71) 38 82 560

Tel.kom.:( + 48) 722 201 560

arkadiusz.bancarzewski@elektrotim.pl